Picture
Uprostřed delty v tradiční egyptské krajině, kam klidná životodárná řeka Nil přináší svými záhyby úrodnost, růst a naději, obklopeno nekonečnými lány pšenice a bavlny stíněnými palmami, leží neznámé město. 
Jeho název je Shebin El-Kom a narodil se zde pan Saleh Mohamed El-Ibiary, který zde v roce 1913 založil firmu vyrábějící mu´assal, chuťově mírný tabák připravovaný s melasou, glycerínem a vonnými oleji či esencemi.  

Byl to osobitý projekt zpočátku se skromnými ambicemi. Symbolem firmy se stala posvátná palma a cílem bylo propagovat a prodávat své výrobky na úrovni malých měst na základě přímých obchodních vztahů mezi továrnou a koncovými zákazníky, kteří nakupovali přímo od firmy. 

Pan Saleh Mohamed El-Ibiary, pradědeček současné rodiny, řídil osobně továrnu až do roku 1955. V druhé generaci se vedení firmy ujal pan Ahmed Saleh El-Ibiary, který pokračoval v jejím rozvoji, měl ovšem odlišnou vizi. Úspěšně vyvíjel nové produkty a rozšiřoval nabídku, přitom důsledně dbal na zachování tradiční egyptské chuti tabáku. Prvním z těchto nových tabáků byl slavný El Zaghloul, který rychle zaznamenal skvělé mezinárodní ohlasy. S růstem objemu produkce se ve firmě výroba oddělila od obchodní části a díky vysoké kvalitě produktů firma prorazila i v nejlidnatějších částech Egypta (Káhira, Alexandrie), kde po těchto tabácích vznikla obrovská poptávka. 

Tabáky Nakhla se pak rychle staly známé a rozšířené po celém Egyptě, od největších měst po malé vesnice, čemuž firma vydatně pomáhala masivní distribucí vlastními nákladními vozy do všech koutů Egypta. 

S rostoucím úspěchem na domácím trhu pan Ahmed Saleh El-Ibiary začal pomýšlet na export produktů do jiných států a zahájil přípravy na realizaci tohoto cíle. Nicméně v listopadu roku 1979 zemřel a naplnění tohoto svého cíle již nemohl být svědkem. 

V současnosti jsou tabáky rodinné firmy Nakhla Tobacco prodávány úspěšně v 85 zemích světa na pěti kontinentech.

Leave a Reply.