Picture
Mnoho uživatelů vodních dýmek žije v domnění, že vícehadicové vodní dýmky jsou lepší než dýmky jednohadicové. Jsou přeci dražší a vypadají díky více hadicím jaksi opticky větší, musí tedy být lepší. Pojďme se tedy podívat na výhody a nevýhody vícehadicových vodních dýmek.

Vícehadicové vodní dýmky jsou k dostání od dvouhadicové varianty až po dýmky se šesti vývody na hadice. Položme si otázku, jaké jsou tedy výhody?

Jedna z výhod je ta, že pokud uživatelé sedí např. daleko od sebe, či vodní dýmka je umístěna na stísněném místě, kde podávání hadic by mohlo třeba shodit něco ze stolu, pak je jistě pohodlnější, že nemusí docházet k předávání hadice mezi uživateli. Jaká je další výhoda? Žádná další mě jednoduše nenapadá.

Co nevýhody? Těch umím vyjmenovat daleko více. Uživatel zaplatí v první řadě vyšší sumu za pořízení takové dýmky. Zadruhé, je potřeba starat se o všechny hadice (hlavně čištění, nehledě na náklady znovupořízení). Zatřetí, samotná vodní dýmka se stává větší a tedy hůře přenositelnou a paradoxně manipulace s ní je obtížnější, ačkoliv by měla práci usnadňovat. Dále, je třeba vyvrátit zažitou představu mnohých začátečníků, že z vodní dýmky s více hadicemi může vesele kouřit více lidí naráz. Není to pravda. Pokud natáhne najednou z vodní dýmky více než jeden uživatel, dojde s největší pravděpodobností po pár prvních potaženích k přepálení tabáku a vodní dýmku můžete připravit celou znovu, už vám rozhodně nebude chutnat. U menších vícehadicových dýmek také zjistíte, že intenzivní nádech dvou uživatelů najednou rovněž dokáže vytáhnout do hadice vodu z vázy, což rovněž není nic příjemného. Takže vždy může z kterékoliv vodní dýmky kouřit stejně pouze jedna osoba v jeden okamžik. A konečně zapáté, stabilita takové vodní dýmky je také horší, protože je zatěžována z více stran hadicemi, riziko převržení s více hadicemi rapidně roste zvlášť ve větších společnostech.

Vícehadicové dýmky modernější konstrukce mají zpravidla tzv. samoucpávací mechanismum (hlavně dýmky Aladin). V každém vývodu na hadici je kulička, která ucpává díru, pokud se z tohoto vývodu zrovna nekouří. Tyto kuličky jsou sice dobré a pohodlné, ale časem se zanáší a vodní dýmka může mít horší chod. U jiných vodních dýmek se to řeší jednodušeji gumovým špuntem, kterým se ucpe nepoužívaný vývod. Pokud uživatelé používají dýmku, která nemá samoucpávací mechanismus (ale špuntíky), pak jednotliví uživatelé musí pořád palcem na ruce ucpávat hadici, aby druzí mohli kouřit (jinak nevznikne podtlak a dýmka pořádně netahá).

Doporučení:
Jsou lepší vícehadicové dýmky? :   Jednoznačně NE


Pan X
29/11/2017 11:04:01 am

Při vší úctě co píšete není pravda Máme 4 šlaouchovou vodní dýmku doma. Sice většinou kouříme ve 2. I přes to, pokud uživatelé nejsou vocasové s dobře připravenou dýmkou mohou tahat dva naráz. Dále se skupina se 4 šlauchy dokáže dohodnout a nedochazí k latenci při předávání, také má každý své tempo a po chvíli se skupina stejně už sesynchronizuje.

ReplyLeave a Reply.